Banner
首页 > 私人订制

私人订制

Company Detail

西宁婚庆人员:

策划婚礼策划师一名                                   

(全程负责新人婚礼的策划,跟进与流程及售后)

专业婚礼主持人一名                                     

(婚礼全程流程定制,个性主持,具体按主持人要求)

专业蓝光婚礼摄影师4                               

专业婚礼摄影师一名                                      

专业婚礼化妆师一名                                     

(免费试妆婚礼全程跟妆)

专业婚礼执行一人                                       

专业婚礼管家一人                                         

(配合策划师,司仪全程负责婚礼整个流程的跟进)

专业调音师一名                                            

专业婚礼现场设计师一名                                

专业婚礼督导                                               

专业婚礼灯光师     

创意道具:                                      

时尚创意背景组                                           

创意主题路引一个                                        

创意花厅一个或仪式区                                  

创意主题地毯镜面玻璃                                 

创意签到台                                                 

创意迎宾区                                                 

干冰机                                                 

甜品区 (普通/精致)                                         

蛋糕

道具

 蝴蝶                                                     

   飞机                                                     

 Tuss         

舞台灯光                                             

   大功率舞台追光灯                                       

 普通舞台追光灯                                          

   大功率舞台面灯                                          

 普通舞台面灯                                              

   大功率舞台Pa                                          

   普通舞台面灯                                               

 专业婚礼范光灯                                          

 专业舞台光束                                               

   优质舞台光束                                               

 专业舞台洗色灯